Eenvoud in Complexiteit

Controlemallen

Wanneer machines in grote getalen geproduceerd worden, bestaat de kans dat er een of meerdere afwijkende onderdelen in de serie aanwezig zijn. Indien er na het produceren van een onderdeel of samenstelling onzekerheid is over de nauwkeurigheid of de functionaliteit ervan, kan dit met een controlemal gecontroleerd en gewaarborgd worden. Aan de hand van de toegestane tolerantiegrenzen wordt een nauwkeurige controlemal geproduceerd. Hierbij wordt altijd gelet op de snelheid en gebruikersvriendelijkheid waarmee de controle uitgevoerd dient te worden.

Hieronder enkele voorbeelden: